Posts Tagged ‘Sher’

ગઝલ:કૈં નથી કહેતા—મુહમ્મદઅલી વફા

Posted by: Bagewafa on જાન્યુઆરી 1, 2011

ગઝલ*પેપર વેટ છે—એમ..ઝફર

Posted by: Bagewafa on જુલાઇ 5, 2009

સીરતી–મુહમ્મદઅલી વફા

Posted by: Bagewafa on ડિસેમ્બર 26, 2006

કોણ માનશે?3- મુહમ્મદઅલી વફા

Posted by: Bagewafa on જુલાઇ 17, 2006