Archive for the ‘શાયરી’ Category

Bagewafa Gujarati All time views: 55,857

Posted by: Bagewafa on જાન્યુઆરી 6, 2014

ગઝલ:ઘડી વાસ કરજો—-મુહમ્મદઅલી વફા

Posted by: Bagewafa on ફેબ્રુવારી 21, 2013

ગઝલ:વરસ્યો નહીં—મુહમ્મદઅલી વફા

Posted by: Bagewafa on ફેબ્રુવારી 2, 2013

ગઝલ:બેઘર થઈ ગયો—મુહમ્મદઅલી વફા

Posted by: Bagewafa on ડિસેમ્બર 31, 2012

ગઝલ:દર્પણ થઈ ગયા-મુહમ્મદઅલી વફા

Posted by: Bagewafa on નવેમ્બર 29, 2012

ગઝલ:ઝાંખતો નથી:—-મુહમ્મદઅલી વફા

Posted by: Bagewafa on સપ્ટેમ્બર 16, 2012

ગઝલ:આગ જો લાગી ગઈ—મુહમ્મદઅલી વફા

Posted by: Bagewafa on સપ્ટેમ્બર 11, 2012