Posted by: Bagewafa | જાન્યુઆરી 10, 2016

એ પીગળે જો પ્રેમ માં દર્પણ થશે….મુહમ્મદઅલી વફા

એ પીગળે જો પ્રેમ માં દર્પણ થશે….મુહમ્મદઅલી વફા

સાબિત રહે એ રેત તો ચણતર થશે
જો પીગળે એ પ્રેમ માં દર્પણ થશે.

 આ દાખલો છે પ્રેમનો ગોખાય ના
એ કોતરે હૈયું કદી તારણ થશે

 સળગી રહે બે લાગણી એક તાંતણે
બળશો ખરા પણ હેતનું તાપણ થશે.

આ નજર ને નીચી જરા રાખો સખે
નહિતો કદી એ તીર યા ગોફણ થશે

ચુપકીદગી જળવાય તો છે ખેર બસ
નહિ તો વફા એ ગામનું બળતણ થશે

Advertisements

શ્રેણીઓ