Posted by: Bagewafa | જુલાઇ 20, 2015

કાગળ મળ્યું….મુહમ્મદઅલી વફા

કાગળ મળ્યું….મુહમ્મદઅલી વફા

વહાલ તો આપણે ક્યારે કર્યું
એક શબ્દનું જ પારેવડું ચીતર્યું.

જાળ ઘટના તણી આ જીંદગી ,
હા છતાં નામ તારું કોતર્યું.

નામ ગુમનામ કરવા મા મઝા;
લાકડું હોડલું બન્યું તો તર્યું.

છે વલોપાત પ્રેમની ગાંઠ એક ,
વહાલ કરવા જ તો હૈયું ધર્યું.

પ્રેમને તો રહી નજર લાગવી
વહાલ પીછું નહીં તો ક્યાં ખર્યું,

નજર મારી “વફા”ભીની થઈ
વાદળી ભીનું તુજ કાગળ મળ્યું.


શ્રેણીઓ

%d bloggers like this: