Posted by: Bagewafa | જૂન 23, 2015

બધા પાલવે એક આંધી ચઢી છે…..મુહમ્મદઅલી વફા

બધા પાલવે એક આંધી ચઢી છે…..મુહમ્મદઅલી વફા

હવે જ્યારથી તું જ આંખે ચઢી છે,
મુસીબત અમારેય કાંધે ચઢી છે.

કયા પાલવે જઈ છુપાવું દરદને,
બધા પાલવે એક આંધી ચઢી છે.

ન ઊડી શકે જે અધરના કમળથી
બધી વાત ભીંતો ના માથે ચઢી છે.

ન ટપકી શકી જે નયનને કટોરે
હવે આભમાં જૈ ખરાબે ચઢી છે.

સતાવા તણો સમય ક્યાં આજ બાકી
બધી જિંદગી આજ ડૂસકે ચઢી છે

ધરા પર રહીને હવે ક્યાં નિરખશો,
વફા લાગણી તો ઝરૂખે ચઢી છે.


શ્રેણીઓ

%d bloggers like this: