Posted by: Bagewafa | મે 16, 2014

પળ પળના ફાસલા….મુહમ્મદઅલી વફા

પળ પળના ફાસલા….મુહમ્મદઅલી વફા

કેમ આ ઘટતા નથી એ ક્ષણના ફાસલા.
રોજ આ વધતા રહ્યા પળ પળના ફાસલા.

એ વહી જૈ ને મળે દરિયાને રાત દિન,
તોય રે’વાના સદા એ જળના ફાસલા.

આદત રહી આંખની તો જોવા રાહ તુજ,
ફૂટતા રહ્યા હ્રદયમાં મણ મણના ફાસલા..

જો મળે ભેગા કદી એ ડુંગર થૈ જતા,
જો અલગ અહિ એ રહે તો રણના ફાસલા.

એ ઉઠાવે બોજ એની હિમ્મત જેટલી,
જાન કીડીની મિટાવે કણના ફાસલા.

ભીંત તો એકજ રહી બે વચ્ચે આ વફા,
દૂર ક્યાં થાતા નથી આ ઘરના ફાસલા..

Advertisements

Responses

  1. ભીંત તો એકજ રહી બે વચ્ચે આ વફા,
    દૂર ક્યાં થાતા નથી આ ઘરના ફાસલા.. સાવ સાચું


શ્રેણીઓ