Posted by: Bagewafa | મે 15, 2014

કંટકો ભોંકાય છે…….મુહમ્મદઅલી વફા

કંટકો ભોંકાય છે…….મુહમ્મદઅલી વફા

આંખમાં અરમાનના કૈં કંટકો ભોંકાય છે,
ને દિલ તણા કાફલા સૌ ધૂળમાં અટવાય છે.

માપ દંડ ભલા કદી એને ગણી શકશો નહીં,
જાત પડછાયા તણી લાંબી ટૂકી એ થાય છે.

હાથ તાળી આપનારા હદ કરે છે રાત દિન
હાથ પણ થાકી ગયા ને દિલ હવે છેડાય છે.

આગમનની આશમા વણજારો હૈયાનો રડે
કાફલાની ધૂળતો બસ દૂરથી દેખાય છે.

આ બધા છે આગિયા એ રોશની ક્યાં આપશે?
આ હ્ર્દયમાં તો‘વફા’તારો જ રંગ ઘૂંટાય છે

Advertisements

શ્રેણીઓ