Posted by: Bagewafa | ફેબ્રુવારી 8, 2010

ગઝલ:આંબવાના પાન છે પીંખાયેલા—મુહમ્મદઅલી વફા

આંબવાના પાન છે પીંખાયેલા—મુહમ્મદઅલી વફા

છે બધા ફૂલો અહીં સૂંઘાયેલા

ઝાકળ તણા અશ્રુએ ભીંગાયેલા.

 

હાથમાં લાગ્યું, કશે હૈયા ઊપર

ખૂનથી છે હાથ સૌ ખરડાયેલા

  

ધર્મની આંખો થકી  કંટક ફૂટે

નફરત તણા બીજ છે ધરબાયેલા

  

એ ફરે છે નાથ થૈ  આ ધરતીનાં

હાથ થી કૈં નાથ છે રેં’સાયેલા

 

કોયલો પણ ડાળખી ઊપર રૂએ

આંબવાનાં પાન છે  પીંખાયેલા

 

રકતની રાતી નદી છલકાઈ ગૈ

ગામ શેરી માર્ગ સહુ રેલાયેલા

 

તું વફા આ ઘાવ શાને ખોલે છે?

આ  નગરના માણસો હડકાયેલા


શ્રેણીઓ

%d bloggers like this: