Posted by: Bagewafa | ડિસેમ્બર 24, 2009

ગઝલ:બંધમુઠ્ઠીમા.—મુહમ્મદઅલી વફા

 

બંધમુઠ્ઠીમાં.—મુહમ્મદઅલી વફા

 

જિંદગી જીવાય ગૈ બંધમુઠ્ઠીમાં.,

આબરૂ સચવાય ગૈ બંધમુઠ્ઠીમાં.

 

બાગમાં શાને ભરો? રોજ આ પે’રો,

ખૂશબૂ રૂંધાય ગૈ બંધમુઠ્ઠીમાં.

 

તક મળે એને કદી કયાં કણસવાની,

વેદના મુંગાય ગૈ બંધમુઠ્ઠીમાં.

 

લેખ કૈં હોતા નથી એ લકીરોમાં,

કિસમતો ધર્બાય ગૈ બંધમુઠ્ઠીમાં.

 

આપણે સાચે વફા ખૂલવું પડયું,

વારતા સંતાય ગૈ બંધમુઠ્ઠીમાં.

Advertisements

Responses

  1. બંધમુઠ્ઠીમાં રદીફની ભાવમુક્તિને બધા અશઅરમાં બરાબર પ્રગટ કરી છે. Very powerful radeef explored very well.


શ્રેણીઓ