Posted by: Bagewafa | જાન્યુઆરી 17, 2009

શરમાતું નથી—મુહમ્મદઅલી વફા

nakliful

 

શરમાતું નથીમુહમ્મદઅલી વફા

 

એટલેતો મુજથી રોવાતું નથી

દર્દ શુ છે એ જ સમજાતું નથી

 

આપના એ ઘાવ રહ્યા ફૂલ સમ

તે છતાં  આ દર્દ  ભૂલાતું નથી

 

રૂપ એનું  મ્હોરશે બસ ચાર દિન

ફૂલ નકલી કો દિ કરમાતું નથી

 

એ હશે કેવું  વલણ બોદા તણું?

હોય ખોટું તો ય શરમાતું નથી

 

 

સાચ ની સંભાળ વસમીછે વફા

હોય ખોટું એજ ખોવાતું નથી


શ્રેણીઓ

%d bloggers like this: