Posted by: Bagewafa | ઓગસ્ટ 23, 2008

ગઝલ- પ્યાસા હરણની ખેર!**મુહમ્મદઅલી’વફા’

 

પ્યાસા હરણની ખેર!**મુહમ્મદઅલીવફા

 

 

ઝાંઝવાની જિદ વધી, પ્યાસા હરણની  ખેર!

પી જશે એ બુંદ બુંદ ,  સુકા ઝરણની ખેર!

 

 

આપણાથી એ જિવન  જિરવી શકાય કયાં,

મોહતાજી કફન ની હો ,એ મરણની  ખેર!

 

 

પીઠમાં ખંજર હુલાવ્યું પાસ બેસી ને,

હા હવે હૈયું વદે એવા શરણની ખેર!

 

 

એક પણ છાંટો નથી,  આ વાદળો કોરાં,

હે મુસાફર! જા મનાવી લે તુ રણની ખેર!

 

 

આગ બસ લાગેલ છે  આખા મધુવન માં,

થઇ જશે ભડથું વફા ના કોઇ જણની ખેર! 


Responses

  1. wah…. gajab,
    jalal mastan ‘Jalal’
    ahmedabad.

  2. Nice Blog. Liked many posts. Keep up the good work.


શ્રેણીઓ

%d bloggers like this: