Posted by: Bagewafa | માર્ચ 31, 2008

આ ખુમારીનું ચમન _ _મોહમ્મદઅલી વફા

teer.jpg 

આ ખુમારીનું ચમન

ઝાડનું કોઇ પણ ના દર્દ તને નડ્યું.
એક પત્થર લાગતાં તું ખરી પડ્યું.

દિલ ઉપર લાગી રહેલાં તીરને પૂછો,
ખૂનનું ટીપું કદી ના આંખથી વહ્યું.

લાગણી ચુંથાઇ ગઇ લીર લીરા થઇ,
આ ખુમારીનું ચમન શાનથી રહ્યું.

હાથ ખાલી લઇને આવ્યો તુ કયાં દોસ્ત,
આ ગળાને તો સદા તુજ કરે ધર્યુ .

સહુ તમાશાબીનનાં હાથમાં પથ્થર ,
કૈસનું માથું જુઓ શાનથી રહ્યું.

ગટ ગટાવી હું જઇશ ના રોકશો મુજને,
એ કટોળે વિષ તમે હાથથી ભર્યું.

તું વફા પોતે મિસાલો વફાની દે,
તે પછી માની જશે લોક તુજ કહ્યું.

_મોહમ્મદઅલી વફા

Advertisements

Responses

  1. Saras


શ્રેણીઓ