Archive for ફેબ્રુવારી, 2008

ગઝલ :ભડકે બળેછે રોમ_મોહમ્મદઅલી વફા

Posted by: Bagewafa on ફેબ્રુવારી 29, 2008

ભીંજાઇને આવો_મોહમ્મદઅલીવફા

Posted by: Bagewafa on ફેબ્રુવારી 28, 2008

ગઝલ:ભીનાશ છે_મોહમ્મદઅલી વફા

Posted by: Bagewafa on ફેબ્રુવારી 22, 2008

નાદાન મન_મોહમ્મદઅલી’વફા’

Posted by: Bagewafa on ફેબ્રુવારી 12, 2008

શું કહું_ મોહમ્મદઅલી’વફા’

Posted by: Bagewafa on ફેબ્રુવારી 10, 2008

આયખાનો તાર સળવળે_મોહંમ્મદઅલી’વફા’

Posted by: Bagewafa on ફેબ્રુવારી 4, 2008

ઉતાવળ છે કેટલી_ મોહંમ્મદઅલી’વફા’

Posted by: Bagewafa on ફેબ્રુવારી 3, 2008

એક દર્દની જાગીરને_ મોહંમ્મદઅલી’વફા

Posted by: Bagewafa on ફેબ્રુવારી 2, 2008