Archive for ડિસેમ્બર, 2006

સીરતી–મુહમ્મદઅલી વફા

Posted by: Bagewafa on ડિસેમ્બર 26, 2006

માની ગયા. *મુહમ્મદઅલી વફા

Posted by: Bagewafa on ડિસેમ્બર 14, 2006

રૂસ્વા મઝલૂમી_*મોહમ્મદ અલી ’વફા”

Posted by: Bagewafa on ડિસેમ્બર 11, 2006