Posted by: Bagewafa | મે 6, 2006

આકાશનુ છે છાપરું- મોહમ્મદઅલી ભૈડુ”વફા”

આકાશનુ છે છાપરું- મોહમ્મદઅલી ભૈડુ”વફા”

આપણા જીવન મહીઁ આડશ કોઇના ઢાંકણુ.
ટાઢ કે તડકો ખરે ના છાઁયડો ના તાપણુ.

વીજળી તૂટી પડીને ખૂબ શરમાઇ હશે,
રણ તણુઁ ઘરછે મળ્યુઁ આકાશનુઁછે છાપરુઁ.

27એપ્રિલ2006

Advertisements

શ્રેણીઓ